Historie

Ateliér animace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze je nejstarší školou svého druhu v Česku. A přestože rok 2021 patří oslavě 70. výročí jeho založení, prehistorie ateliéru se začala psát ještě o několik let dříve. O zřízení specializovaného filmového ateliéru se totiž na pražské uměleckoprůmyslové škole začalo uvažovat už v létě roku 1945, tedy ještě předtím, než byla v roce 1946 transformována na vysokou školu. Výraznou zakladatelskou osobností ateliéru byl Adolf Hoffmeister – spisovatel, výtvarník, publicista, člen Devětsilu a po roce 1945 také oficiální kulturní činovník a diplomat. Roku 1951 se stal prvním vedoucím nově ustaveného ateliéru a oficiálně jím byl až do svého nuceného penzionování v roce 1970. Také v pozdějších letech se ve vedení ateliéru střídaly výrazné osobnosti filmu a ilustrace, mezi nimi Miloslav Jágr, Zdeněk Smetana, Jiří Barta či Jan Balej. Od roku 2011 vedl ateliér Jakub Zich, který je nyní asistentem současného vedoucího Jana Drozdy. Velmi pozoruhodná a v poměrech tuzemských vysokých uměleckých škol neobvyklá je kontinuita, kterou lze ve vedení ateliéru vysledovat. Nikdy totiž nedošlo k radikálnímu přelomu koncepce a hlavní etapy jeho dějin utvářeli lidé, které obvykle pojil vztah učitelů a žáků. Většina vedoucích i asistentů a asistentek také studovala přímo v ateliéru. S lehkou nadsázkou tak lze říci, že ve směřování ateliéru je dosud přítomen Hoffmeisterův zakladatelský duch.

70 let Ateliéru animace

2021

Dílenský provoz UMPRUM se stěhuje do nové budovy
v Mikulandské ulici, ateliér tak získává další prostory
a mění svůj název

2021

2019

Jan Drozda se stává vítězem konkurzu na vedoucího ateliéru

2013

Škola oficiálně přijímá zkratku UMPRUM

2012

Studium rozděleno na bakalářský a magisterský stupeň

13. prosince 2010

Jakub Zich vítězem konkurzu na vedoucího ateliéru

undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined

Vánoční večírek v ateliéru, 2018, AAAF.

2010

Patricia Ortiz Martínez pověřena vedením ateliéru

2007

Jan Balej zastupujícím vedoucím ateliéru

2007

Barbara Šalamounová zastupující vedoucí ateliéru na letní semestr

2007

Pro zahraniční studenty otevřen dvouletý studijní program Visual Arts vyučovaný v angličtině

2000

Na přelomu tisíciletí postupné ukončení spolupráce s Krátkým filmem

1996

Zuzana Bukovinská nastupuje na pozici kameramanky a dílenské instruktorky

1992

Jiří Barta vítězem konkurzu na vedoucího ateliéru

1. ledna 1993

1991

Vznik samostatné katedry animovaného filmu na FAMU

1990

Miloslav Jágr vítězem konkurzu na vedoucího ateliéru

1990

Adolf Hoffmeister a Miloslav Jágr
rehabilitováni po pádu komunistického režimu

undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined

Natáčení filmu O Červené Karkulce, 2002, AAAF.

1985

Výročí sto let od založení tehdejší uměleckoprůmyslové školy

1977

Miloslav Jágr opět pověřen vedením ateliéru

29. 1. 1975

Uzavřena smlouva o spolupráci mezi VŠUP a Krátkým filmem

1974

Zdeněk Smetana vedoucím ateliéru

1972

Milan Hegar pověřen pedagogickým dozorem nad Miloslavem Jágrem

1970

Miloslav Jágr pověřen vedením ateliéru

ATELIÉR FILMOVÉ A TELEVIZNÍ GRAFIKY

1970

Adolf Hoffmeister penzionován
v důsledku změny vysokoškolského zákona

1968

Jiří Trnka vedoucím nového ateliéru
grafika a loutkový film

undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined

Miloslav Jágr, Dagmar Ferklová a Jiří Barta v ateliéru, 1980, AAAF

1960

Miloslav Jágr nastupuje na pozici asistenta ateliéru

1957

Neúspěšný návrh Ministerstva školství a kultury
na převedení ateliéru na FAMU

1956

první absolventi studijního programu Adolfa Hoffmeistera

1956

V souvislosti se změnou vysokoškolského
zákona se doba studia prodlužuje na šest let

1955

Dagmar Ferklová nastupuje na pozici kameramanky
a dílenské instruktorky

1951

Adolf Hoffmeister jmenován vedoucím
samostatně ustaveného ateliéru

undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined
undefined, undefined

Oslava konce ročníku a klauzur v zahradní restauraci v Troji, zleva Václav Mergl, Dagmar Ferklová, Dorota Janoušová, Eva Vodrážková, Jolana Lysková, Miloslav Jágr, Jana Merglová-Olexová, Václav Skřivan, Olga Hrochová, Eva Natus, Eva Ménesiová, Heinz Nagel, za tabulí Adolf Hoffmeister, Eduard Hofmann, v popředí Jaromír Gál, Josef Slavík, 1963, archiv Doroty Janoušové.

ATELIÉR KRESLENÉHO, LOUTKOVÉHO A VĚDECKÉHO FILMU

1950

Ateliér se stěhuje do nově vybudovaného prostoru
v podkroví školy, kde se nachází dodnes

1949

Josef Novák pověřen dočasným vedením filmové grafiky

1949–1951

V rámci reformy školy probíhají diskuze o zaměření
a osamostatnění filmové grafiky a o jejím vedení

1947

Zahájení výuky na FAMU

5. března 1946

Pražská uměleckoprůmyslová škola se stává
Vysokou školou umělecko-průmyslovou

škola filmové grafiky

1945

Stanislav Šulc vedoucím dílny filmové grafiky

1945

První diskuse o vzniku školy kresleného filmu