Pro uchazeče

Krev – pot – slzy – láska – animace – ateliér nabízí čtyřletý bakalářský a navazující dvouletý magisterský studijní program. V rámci doktorského studia je na UMPRUM možné realizovat umělecký výzkum i na půdě ateliéru animace a film.

Předpoklady

Při přijímacím řízení do bakalářského studia klademe důraz na cit pro storytelling a schopnost vyjádřit své myšlenky adekvátní výtvarnou formou. Důležitá je též základní orientace v oboru a kladný vztah k práci s výpočetními a filmovými technologiemi.

Při přijímacím řízení do magisterského studia očekáváme schopnost vytvořit komplexní audiovizuální dílo. Kritické myšlení, osobitý výtvarný rukopis a celková orientace v oboru jsou základními předpoklady.

Průbeh studia

Studující se seznámí s ergonomií pohybu, škálou tradičních i digitálních animačních technik vždy se zvláštním důrazem na pochopení principu vývoje díla v čase - tedy na dramaturgii, ať už narativní nebo nenarativní.

Studující mají prostor k formálním i konceptuálním experimentům, ale zároveň se od nich požaduje profesionální přístup a také výstupy. Jsou vedeni k zodpovědnosti k tvorbě jako takové a její přesvědčivé prezentaci.

Zaměření ateliéru

Ateliér dává možnost a zázemí seznámit se s tradičními animačními technikami, a také nabízí přesah do současných forem a technik. Z animovaného filmu se stává médium, které v návaznosti na nové technologie prochází různými i nově vznikajícími odvětvími (film, video, motion design, videoart, interaktivita, user interface, hry, virtual reality, web atd.) Díky svému zařazení na UMPRUM, kde vedle sebe jsou ateliéry volného i užitého umění, ateliér vychovává studentky a studenty tak, aby nebyli pouze těmi, kdo naslouchají přání zadavatelů nebo trhu, ale to nejlepší z volného umění přenášeli do umění užitého a naopak.

Profil absolventa

Absolventi a absolventky ateliéru ovládají médium animovaného filmu a nalézají uplatnitelnost nejen jako svébytní tvůrci na filmovém poli, ale svou univerzalitou se dokáží prosadit i v daleko širším měřítku forem a technik. A to i jako užití umělci a umělkyně.

Praktické informace

Konzultace s uchazečkami a uchazeči probíhají na základě individuální domluvy. V případě zájmu o konzultaci, nás kontaktujte na: film@umprum.cz

Informace o termínech a průběhu přijímacího řízení naleznete na www.umprum.cz