O ateliéru

Zkoumání, experiment, animace, audiovizuální dílo, krátký film, výtvarné řešení, hledání a nalézání, radost! Animace na UMPRUM je ale i sedmdesát let tradice a jejích proměn. Je to přátelské místo, cíl mnoha uchazečů a uchazeček i oáza našich studujících. Je to prostor, kde lze pěstovat lásku k filmu.

Současné směřování

V minulosti se absolventky a absolventi profilovali zejména směrem k filmovému výtvarnictví. Dnes ateliér svým zaměřením zkoumá formální přesahy a možnosti experimentu s audiovizuálním dílem jako takovým. V reakci na stále se rozšiřující možnosti audiovizuálních médií ateliér vytváří takové zázemí, aby uplatnitelnost jeho absolventek a absolventů byla v daleko širším spektru odborností, schopností a dovedností. Díky svému zařazení na uměleckoprůmyslové škole ateliér vychovává studentky a studenty tak, aby nebyli pouze těmi, kdo naslouchají přání zadavatelů nebo trhu, ale to nejlepší z volného umění přenášeli do umění užitého a naopak.

Personální obsazení

Vedoucí ateliéru:
MgA. Jan Drozda

Asistenti:
MgA. Jakub Zich
MgA. Zuzana Bukovinská

Další vyučující:
MgA. Michaela Režová (teorie a historie animace)
MgA. David Štumpf (základy animace)
Ondřej Slavík (technologie prostorové animace)

Úspěchy

Díky absolventkám a absolventům může být ateliér hrdý na řadu ocenění nejen z filmových festivalů, ale i na ceny v oblasti ilustrace či grafického designu. Pokud si nechcete ujít naše aktuální úspěchy, sledujte nás na sociálních sítích.

V ateliéru působili: Hoffmeister, Jágr, Hlavatý, Mergl, Poš, Řezníčková, Sís, Barta, Masník, Skála, Pavlátová, Forman, Šalamounová, Balej, Dlouhá, Kukovičová, Tachezy, Miklínová, Doutlíková, Fišárek, Pancíř, Urbánek, Dvorský, Švadlena, Blín, Plachý, Marešová, Domlátil, Pošivač a mnoho dalších...